Pojištění pneumatik

Pojištění pneumatik firmy Pavel Korábek

30% z ceny – 1 rok

15% z ceny – 0,5 rok

 

poskytuje plnou záruku na všechna mechanická, neopravitelná a neúmyslně způsobená poškození pneumatik značek

 AEOLUS a CORDIANT (TYREX).

Garant program se vztahuje na

  • neopravitelné náhodné škody, např. Roztržení bočnice nebo běhounu o cizí předmět ( kámen, železo apod.)
  • neopravitelné průpichy, např. průpich většího průměru v oblasti bočnice nebo běhounu pneumatiky ( hřeb, šroub apod.)
  • proražení kostry pneumatiky o obrubník nebo o poškozenou vozovku apod.
  • praskliny, vzniklé najetím ve vyšší rychlosti na cizí předmět ( trám, kámen apod.)

Postup při uplatnění náhrady :

Stačí nás informovat o čísle objednávky a typu pneumatiky, následně Vám zašleme doklad k vrácení zboží a toto zboží nám zašlete na adresu: Pavel Korábek, Tulešice 42, 67173 Tulešice

Posoudíme závadu a v případě splnění všech uvedených podmínek provedeme výměnu pneumatiky za novou stejného typu a rozměru, případně zákazník zaplatí část prodejní ceny, sníženou o rozdíl uvedený v tabulce níže.

Zbytková hloubka dezénu (%)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

  30%

Procento hrazené naší firmou (%)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

  30%

V případě, že se pneumatiky již nevyrábí, nebo není možné je dodat, vyhrazuje si dodavatel právo poskytnout slevu z nákupu jiného zboží dodavatele na www.korabek.cz. Vrácení finančních prostředků není možné a není soudně vymahatelné.

Nabídka platí na pneumatiky AEOLUS a CORDIANT dodané od 2.1.2017

  • vztahuje se na neopravitelná náhodná poškození pneumatik
  • týká se vybraných pneumatik, zakoupených u firmy Pavel Korábek.
  • nepokrývá poškození pneumatiky, způsobené s úmyslem poškození nebo vandalismem, použitím pneumatik na automobilových soutěžích, požárem nebo vadami na jiných částech automobilu
  • není použitelný v případě opotřebení pneumatiky pod zákonem stanovenou min. hloubku dezénu
  • vztahuje se na pneumatiky po dobu 1 roku od jejich zakoupení (30% z ceny navíc)
  • vztahuje se na pneumatiky po dobu 0,5 roku od jejich zakoupení (15% z ceny navíc)
  • pneumatika musí být používána na voze, pro který je určena
  • nerozšiřuje kompenzaci časových ztrát, ztrát vyplývajících z nemožnosti používat automobil, nebo jiných ztrát.

Nabídka je platná od 2.1.2017 na pneumatiky AEOLUS A CORDIANT (TYREX) zakoupené u firmy Pavel Korábek, IČO 74547470